kursun cam kursun cam

KURŞUN CAM

Kurşun camlarımız tanısal, tedavi, izotopik veya nükleer radyasyon kaynaklarında net bir görüş ve radyasyon kalkanı olarak kullanılır. Tıbbi tedavi, görüntüleme, test, muayene, deney veya enerji üretiminde radyasyon koruması için güvenle kullanabilirsiniz

Tıbbi Tanısal X-Ray Görüntüleme Korumasında Kullanım Alanları

Standart X-Ray Koruyucu Kurşun Camı, tipik olarak radyoloji, floroskopi, anjiyografi, kalp kateterizasyon laboratuarları, bilgisayarlı tomografi (CT taraması) gibi 150kvp x-ışını gama ışınım enerjileri veya daha az uygulamaları için tıbbi tanısal görüntüleme kontrol pencerelerinde kullanılır. Kayropraktik röntgen ve mamografi odaları vb

Yüksek Enerji Radyasyon Terapisinde Kullanılan Onkoloji Koruyucu Alanları

Pozitron Emisyon Tomografi Odaları (PET Tarayıcılar) için görüntüleme kontrol pencereleri veya Tıbbi Radyasyon Terapisi / Onkoloji Kanseri Tedavisi tesis odalarında, 511kvp'lik yüksek enerjili gama ışınım koruyucu uygulamalarında kullanım için daha yüksek koruma eşdeğerli röntgen koruyucu kurşun cam sunmaktayız. Gama Knife, Simülatör odaları, Brakiterapi, Doz Kalibrasyonu, Sıcak oda Laboratuarları veya Yüksek Doz Radyasyonu (HDR Odaları) gibi.

Endüstriyel X-Ray NDT Korumasında Kullanım Alanları

Tahribatsız testlerde (NDT Odaları) endüstriyel uygulamalar için veya sıcak hücrelerin, nükleer veya yüksek enerjili izotopik korunmaları için özel kurşun pencerelerimiz mevcuttur. Herhangi bir tıbbi veya endüstriyel uygulamada veya kullanımda x-ışını ön cam kontrol pencereleri için tüm radyasyon koruma gereksinimleri, her zaman müşterinin veya son kullanıcının NCRP, ICRP veya CRPA tarafından tanımlandığı gibi kalifiye sağlık radyasyon fizikçisi, radyasyon uzmanı veya radyasyon güvenliği uzmanı tarafından belirlenmelidir.

Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygunluk

ASTM C1036 gerekliliklerini ve geçerli tüm NCRP ve ICRP kurşun camı kriterlerini ve fiziksel kalite açıklamalarındaki standartları karşılar. Kurşun camlarımız ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya, Avusturya ve Rusya dahil olmak üzere 16'dan fazla ulusal ve uluslararası radyasyon camı güvenlik kod ve standardını karşılar veya aşar.

Kapsamlı X-Ray Gama Testi

Kurşun Camlarımız geniş radyasyon testinden geçmiştir. PET için 80keV, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 511keV'lik çıktı enerji emisyonu maruziyetlerinde değişen çeşitli izotopik ve katot tüplü x-ışını veya gama kaynaklarından gelen tutarlı radyasyon azaltma özellikleri göstermiştir.

Yüksek Enerji Işınımı ve İzotopik Test

Kurşun Camlarımız ayrıca, 550, 600, 650, 750 ve 1.000 keV yüksek enerjilerinde ve ayrıca aşağıdaki radyoaktif İzotoplarla katot tüpü x-ışını gama ışınımı emisyon testini geçmiştir: C-11, N-13 , O-15, F-18, NA-22, CO-58, CO-60, GA-68, FE-59, RB-82, MO-99, TC-99M, I-131, CS-137 VE IR -192. Bu, kurşun koruma eşdeğerlikleri için bilinen ve güvenilir radyasyon azaltma katsayılarını belirler.